TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasıyla ilgili olarak 2015 yılı için uyuşmazlık değeri 3.300 TL ve üzeri çıkacak her türlü ihtilaflara Tüketici Mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

Tüketici Mahkemleri Ankara (8), İstanbul (7), İzmir (3), Adana (2), Antalya (1), Bursa (1), Kayseri (1), Konya (1), Mersin (1) ve Samsun (1) adet olmak üzere toplan 10 ilde 26 adettir.

Tüketici Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi sıfatıyla tüketici davalarına bakmaktadırlar.