GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük
Adres :
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km.)
TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat:15-16 06530 06100 ANKARA
 
Tüketici Sorunları ve Hakları hakkında bilgi almak için ALO 175 Tüketici Hattını arayabilirsiniz.
 
Tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir.
 
Tüketici Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur.
 
Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
 
2015 yılında İl Tüketici Hakem Heyetleri için 3.300 TL, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri için 2.200 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.
 
2015 yılı için 3.300 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.