GARANTİ BELGESİ SORGULAMA

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken Mallar

Garanti Belgesi Yönetmelik eki listede yer alan malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği …. tarihli ve sayılı Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi (örnek garanti belgesi) düzenlemek zorundadırlar.

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

 

Lütfen sorgulamak için bir parametre giriniz...